ASİL 1040

Çeliğin temel alaşım elementi olan karbon, çeliğin sertlik ve dayanım özelliklerini etkilemektedir. Genelde, %0.4 ile %1.5 arasında karbon elementi içerir. Artan karbon miktarı sertliği belli bir ölçüde yükseltirken, çeliğin kaynak edilebilirliğini düşürür. Kullanım alanlarına örnek olarak makine imalatı, miller, dişli çarklar, civata ve somun verilebilir. Yüksek karbonlu çelikleri, ıslah edilebilir olmalarından dolayı Islah Çelikleri grubunda da yer alırlar.

Karbon Çelikleri

Bulundurdukları karbon miktarına göre 3 sınıfa ayrılır.

Düşük karbonlu karbon çelikleri: %0,20 ye kadar karbon içeren karbon çelikleridir. Yapısında az karbon olduğundan yumuşak çelikler olarak adlandırılabilirler. Akma ve çekme dayançları düşükken, süneklilik ve tokluk gibi özellikleri yüksektir. Sertleşebilirlik özellikleri düşüktür.

Orta karbonlu karbon çelikleri: %0,20-0.60 arasında karbon içeren karbon çelikleridir. Orta seviyede akma - çekme dayancı, süneklilik ve tokluk gibi özelliklere sahiptirler. Orta seviyede karbon içerdikleri için yeterli seviyede sertleşebilirlik özellikleri vardır.  

Yüksek karbonlu karbon çelikleri: %0.60'dan fazla karbon içeren karbon çelikleridir. Yüksek akma - çekme dayancı ve düşük süneklilik ve tokluğa sahiptirler. Sertleştirilebilirlik özellikleri oldukça yüksektir. Maksimum karbon miktarları genelde %1,2-1,4 tür.

AISI/SAC

DIN

AFNOR

BS

1020

C22

AF42C20

070M20

1030

C30

AF50C30

080M32

1040

C40

XC42HI

080M40

1045

C45

XC48

070M46

1050

C50

XC50

080M50

1060

C60

-

080M60