8 - 65 ARASI ALTIKÖŞE OTOMAT

OTOMAT ÇELİĞİ NEDİR?

Otomat çelikleri, genellikle hızlı talaş alma işleminde talaşların kırık çıkmasıyla, talaşlı imalat maliyetleri düşük çeliklerdir. Taşıdıkları kolay işlenebilirlik özelliklerinden dolayı, bu çelikler çok milli veya revolver torna tezgahlarında yapılan boyuna ve alın torlanama, diş açma, matkapla delme, raybalama gibi taşa kaldırma işlemlerine en uygun çelikler olarak tanımlanırlar.

OTOMAT ÇELİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre,

   * Isıl işlem uygulanmayanlar (yumuşak otomat çelikleri)

   * Isıl işlem uygulananlar

   * Islah işlemi uygulananlar

   * Sementasyon işlemi uygulananlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

OTOMAT ÇELİKLERİNE UYGULANAN İŞLEMLER

   - Talaş kaldırma gereği duyulmayan yüzeylerin hassas ölçü toleranslarında olması gerektiğinden, otomat çelikleri daha ziyade soğuk çekilmiş olarak kullanılır.

   - Bu arada, yaklaşık %0.120 kükürt ve düşük karbon ihtiva eden ve yarı otomat çeliği olarak adlandırılan çelikler, iyi bir işlenebilirlik özelliğinin yanısıra, sıcak ve soğuk dövme ve zımbalama parçalarının imalatında kullanılmaktadır. (örnek; somunlar) Yüksek kükürt ihtiva eden 9SMn28 kalitesi, sıcak dövme uygulamasında başarıyla kullanılmaktadır.

   - Bu arada, son yıllarda muhtelif borular, yarı kaynar otomat çeliklerinin preslenmesi ve bilahare ekstruzyonu ile üretilmeye başlanmıştır. Bu tür bir uygulama talaşlı imalat masrafının azalmasını ve büyük oranda malzeme tasarrufunu da beraberinde getirmektedir.